Automobilio vairavimo tamsiu paros metu ypatumai

Nors keliuose eismo intensyvumas tamsoje sumažėja 10 kartų, tuo metu įvyksta 45-50 proc. visų eismo nelaimių.

Pagrindinė automobilių eismo tamsoje pavojaus priežastis yra blogesnis matomumas dėl nepakankamo kelių apšvietimo ir vairuotojo akinimas priešpriešinių automobilių žibintų šviesa.

Daug sunkumų vairuotojui kelia rūkas. Nepriklausomai nuo paros laiko, įjungus rūke paprastus žibintus, matomumas nepagerėja, nes šviesa, atsispindėjusi nuo smulkiausių rūką sudarančių vandens lašelių, dar labiau pablogina matomumą. Kad rūke būtų geriau matyti, dažnai naudojami rūko žibintai kurie pritvirtinami žemiau pagrindinių, nes rūkas driekiasi šiek tiek virš žemės ir geriausias efektas pasiekiamas tada, kai šviesos pluoštas nukreipiamas tarp kelio ir rūko.

Reikia atsiminti, kad važiuojant rūke visos kliūtys kelyje ir priešpriešiniai automobiliai gali atrodyti esą 2-3 kartus toliau negu iš tikrųjų.`

Eismo saugumas tamsiu paros metu labai priklauso nuo teisingai naudojamų apšvietimo prietaisų. Apie 10 proc visų eismo nelaimių esant blogam matomumui įvyksta dėl vairuotojų apakinimo priešpriešinių automobilių žibintų šviesa. Dažniausiai taip įvyksta todėl, kad automobilių vairuotojai pažeidžia žibintų šviesos naudojimo taisykles, arba todėl, kad žibintai blogai pritvirtinti ir sureguliuoti.

Tokiais atvejais matomumas staigiai sumažėja dėl trumpalaikės akies šviesinės adaptacijos, o prasilenkus dėl ilgalaikės tamsinės adaptacijos, todėl vairuotojas nemato kelio ir ant jo esančių daiktų.

Akinimo laipsnis labiausiai priklauso nuo priešpriešinio automobilio žibintų šviesos stiprumo.

Apakinimo laikas priklausomai nuo šviesos šaltinio stiprumo ir apšvietimo sąlygų trunka nuo kelėtos sekundžių ik 4 min. Pavyzdžiui, akinimas gali būti didėjantis tiesioje kelio atkarpoje ir netikėtas kelio lūžyje posūkyje. Antruoju atveju vairuotojas apakinamas beveik visiškai ir ilgesniam laikui. Akinimas dažniausiai trunka 10 s. Per tą laiką automobilis nuvažiuoja nemažą kelio atkarpą (kai greitis. 50 km/h— 140 m, kai greitis 70 km/h —200 m), kurioje gali įvykti kelio nelaimė.

Priešpriešinio prasilenkimo metu vairuotojui biltu geriausia, kad žibintų šviesos pasiskirstytų taip, kad labiausiai būtų apšviesta dešinioji kelio pusė. Kairioji kelio pusė turi būti apšviesta kiek galima mažiau, o žibintų šviesos spindulys nukreipiamas žemiau priešpriešinio automobilio vairuotojo akių.

Žibintų šviesa turi pasiskirstyti taip, kad artima kelio atkarpa būtų apšviesta mažiau negu tolima.

AUTOMOBILIO PADANGA — TAI PATVARI GUMOS IR AUDINIO KONSTRUKCIJA

PIRMIEJI VISUREIGIAI IR JŲ ATSIRADIMO ISTORIJA

Tuometinės automobilių gamybos tendencijos

Toljačio gamykla aprūpinta našiausiais šiuolaikiniais tarybiniais bei iš užsienio įsivežtais įrenginiais, moderniomis automatinėmis linijomis ir agregatais. Be Lietuvoje pagamintų staklių ir kitų mūsų šalies respublikų technologinių įrenginių, čia yra beveik visų labiausiai industrializuotų pasaulio šalin technikos; kurią tiekė 900 užsienio firmų. Puiki technologinė įranga leido pritaikyti daugybę labai našių gamybos metodų ir pagreitinti darbo procesus. Pavyzdžiui, automobilio detalių galvaninio padengimo našumas VAZ’e 5-6 kartus didesnis, negu kitose šalies automobilin gamyklose. Beje, VAZ’o galvaniniame ceche naudojamasi Lietuvos TSR MA Chemijos ir cheminės technologijos instituto sukurtu labai efektyviu metalinių detalių blizgančio cinkavimo bei kadmiavimo metodu.

Kompleksiškai mechanizavusi bei automatizavusi pagrindinius ir pagalbinius darbus, Volgos automobilių gamykla dabar yra našiausia šalies automobilių pramonės įmonė, kurios gaminiai pasižymi puikia kokybe, dideliu patvarumu.

Gamykla turi skaičiavimo centrą su 400 periferinių įrenginių pirminei informacijai rinkti. Skaičiavimo centre sudaromi gamybos planai, taip pat jis kontroliuoja planų vykdymą, seka gamybos eiga. Centras valdo ir pagrindini surinkimo konvejerį bei jį aprūpinančiu konvejerių sistemą.

Pagrindinis konvejeris tai tarsi ilgo automobilių gamybos maratono „finišo tiesioji”, čia pagaliau matyti dešimčių tūkstančių žmonių ir mechanizmų darbo rezultatas. Pagrindinį konvejerį sudaro trys kiekviena pusantro kilometro ilgio — surinkimo linijos.

Ką tik nudažytų — raudonų, mėlynų, baltų, žalių – kėbulų virtinė lėtai slenka ore, rūpestingai prilaikoma pakabos „rankų”. Palei tris konvejerin eiles rikiuojasi tūkstančiai darbininkų. Skirtingose konvejerio vietose kėbulas pakeliamas arba nuleidžiamas, t. y. visą laiką būna tokiame aukštyje, koks patogus surinkėjui. štai ten, kur vedama elektros armatūra ar įstatomi prietaisai, kėbulas slenka vos keli centimetrai virš grindų, o ruože, kur montuojama važiuoklė, jis juda virš darbininkų galvų.

Pagrindinio konvejerio greitis lanksčiai derinamas su dirbančių žmonių savijauta. Iš ryto, kol darbininkai dar neprisitaikę prie įprasto dienos ritmo, konvejeris slenka lėčiau. Prieš pietų pertrauką ir pamainos pabaigą jis vėl gerokai sulėtinamas. Optimalų konvejerio greiti skirtingu darbo dienos metu apskaičiuoja gamyklos ergonomikos laboratorija. Čia taip pat sudaroma ir muzikinė programa: tam tikru metu skambanti muzika kelia dirbančiųjų nuotaiką, padeda siekti reikalingo darbo ritmo.

Viena ryškiausiu šiuolaikinės automobilių gamybos tendencijų yra nuolatinis mašinų modelių keitimas. Toljačio automobilių gamyklos technologinė įranga leidžia jai kas dveji metai atnaujinti savo produkciją. Nauji modeliai čia pradedami gaminti nestabdant gamybos nesumažėja ir tuo metu pagaminamų automobilių.

Pasaulyje pati automobilių gamykla ėmėsi gaminamų mašinų techninio aptarnavimo ir remonto: sukurta stambių VAZ autoserviso centrų su filialais sistema. Juose automobiliai ne tik aptarnaujami bei remontuojami, bet ir pardavinėjami, ten pat galima įsigyti atsarginių dalių. Nuolatos informuodami gamyklą apie pastebėtus automobilių defektus bei tipiškus gedimus, autoserviso centrai padeda tobulinti „Žigulį” konstrukciją ir jų gamybos technologiją.

Jeigu kalbant ne tik apie žigulių technologijas tuo metu tai jos iki dabar dar puikiai tarnauja, nes  tai puikiai atspindi automobilių supirkimas Vilnius rinka, kai galime pamatyti nevieną VAZ variantą skelbimų portaluose.

Buvo remtasi idėjomis: Saugaus automobilio koncepcija ir AUTOMOBILIO PADANGA — TAI PATVARI GUMOS IR AUDINIO KONSTRUKCIJA