Jeigu vairuotojas signalizuoja apie judėjimo krypties pakeitimą, vadinasi, lenkia automobilį arba kliūtį

Jeigu vairuotojas signalizuoja apie judėjimo krypties pakeitimą, vadinasi, lenkia automobilį arba kliūtį, tai minutėle vėliau tą kliūtį pamatys ir už jo automobilio važiuojantis vairuotojas. Pastebėjęs signalą apie judėjimo krypties pakeitimą, antrasis vairuotojas sužino apie kliūtį ir imasi atitinkamų saugumo priemonių. Jis taip pat signalizuoja apie eismo juostos pakeitimą ir, sekdamas pirmąjį, pasuka į kairę arba sumažina greitį, kad sutiktų kliūtį savo eismo juostoje. Kai vairuotojas posūkio rodikliu signalizuoja tik prieš pat lenkdamas ir keisdamas eismo juostą į gretimą, ne tik neapsaugo savęs, bet ir sukelia pavojų automobiliams, važiuojantiems už jo. Tokia situacija ypač pavojinga naktį užmiesčio kelyje.

Kartais tokie atsitikimai ir dieną labai nervina vairuotojus. Todėl posūkio rodiklius būtina įjungti žymiai anksčiau, negu pradedama keisti eismo juostą. Pavėlavimas signalizuoti apie ketinimą keisti judėjimo kryptį, lenkti priekyje važiuojantį automobilį arba kliūtį yra klaida. Daugelis nepatyrusių vairuotojų, o dažnai ir turintys daugiametį darbo stažą nesuvokia visos šio klausimo svarbos ir galimų tragiškų padarinių. Todėl, įjungęs kairiojo posūkio rodiklį, vairuotojas turi įsitikinti (tai labai svarbu), kad niekas jo nelenkia ir neketina lenkti, ir tik tada sukti į gretimą kairiąją juostą. Vos įvažiavęs į tą juostą, jis privalo išjungti posūkio rodiklį ir lenkti be jo.

Negalima palikti įjungtą posūkio rodiklį visą lenkimo laiką. Tai prieštarauja kelių eismo taisyklėms ir yra didelė klaida. Lenkiantysis važiuoja, nekeisdamas judėjimo krypties, tad ir posūkio rodiklis turi būti išjungtas. Deja, daugelis vairuotojų tai užmiršta ir palieka posūkio rodiklį įjungtą iki to momento, kol pradeda sugrįžti į dešiniąją juostą, po aplenkimo. Tai klaidina kitus vairuotojus, kurie gali pagalvoti, kad priekyje važiuojančio automobilio įjungtas posūkio rodiklis įspėja juos apie ketinimą sukti į kairę, pavyzdžiui, į kokį kiemą kairėje gatvės pusėje arba į lauko kelią kairėje kelio pusėje.

Tokia pati situacija, kaip ir lenkiant, susidaro, pajudant iš vietos automobiliui, stovėjusiam gatvės važiuojamosios dalies dešinėje pusėje arba įsiliejant į transporto srautą. Kai vairuotojas, pajudėjęs iš vietos, važiuoja kraštutine dešiniąja juosta, jos nekeisdamas, jis neprivalo signalizuoti kairiojo posūkio rodikliu, nes nekeičia nei krypties, nei eismo juostos. Tačiau ir šiuo atveju rekomenduojama, prieš pajudant automobiliui Kaune, trumpai signalizuoti posūkio rodikliu ir, keletą metrų pavažiavus, jį išjungti. Kodėl? Pirma, pajudėjęs iš vietos, vairuotojas visada pavažiuoja keletą centimetrų nuo važiuojamosios dalies krašto jos vidurio link, vadinasi, tam tikru laipsniu keičia judėjimo kryptį. Antra, tai kur kas svarbiau, posūkio rodikliu vairuotojas įspėja eismo dalyvius, kurie važiuoja už jo, kad jie privalo jį lenkti ne stovintį, o važiuojantį. Tokiam aplenkimui reikia didesnio atstumo ir jis trunka ilgiau, negu lenkiant stovintį automobilį.

Išnagrinėkime tokį pavyzdį. Mūsų automobilis stovi dešinėje kelio arba siauros gatvės pusėje, o iš priešingos pusės važiuoja kita transporto priemonė. Vairuotojas, ketinantis lenkti mūsų automobilį iš užpakalio, turi apskaičiuoti laiką ir atstumą taip, kad galėtų saugiai išvažiuoti į kairiąją pusę, aplenkti mūsų automobilį ir vėl sugrįžti į dešiniąją juostą anksčiau, negu privažiuos priešinga kryptimi judantis automobilis.

Nikio Laudos sportinės karjeros kelias galėtų būti kvapą gniaužiančio filmo siužetu

Mechaniniai virpesiai – triukšmas ir vibracija