Automobilio vairavimo tamsiu paros metu ypatumai

Nors keliuose eismo intensyvumas tamsoje sumažėja 10 kartų, tuo metu įvyksta 45-50 proc. visų eismo nelaimių.

Pagrindinė automobilių eismo tamsoje pavojaus priežastis yra blogesnis matomumas dėl nepakankamo kelių apšvietimo ir vairuotojo akinimas priešpriešinių automobilių žibintų šviesa.

Daug sunkumų vairuotojui kelia rūkas. Nepriklausomai nuo paros laiko, įjungus rūke paprastus žibintus, matomumas nepagerėja, nes šviesa, atsispindėjusi nuo smulkiausių rūką sudarančių vandens lašelių, dar labiau pablogina matomumą. Kad rūke būtų geriau matyti, dažnai naudojami rūko žibintai kurie pritvirtinami žemiau pagrindinių, nes rūkas driekiasi šiek tiek virš žemės ir geriausias efektas pasiekiamas tada, kai šviesos pluoštas nukreipiamas tarp kelio ir rūko.

Reikia atsiminti, kad važiuojant rūke visos kliūtys kelyje ir priešpriešiniai automobiliai gali atrodyti esą 2-3 kartus toliau negu iš tikrųjų.`

Eismo saugumas tamsiu paros metu labai priklauso nuo teisingai naudojamų apšvietimo prietaisų. Apie 10 proc visų eismo nelaimių esant blogam matomumui įvyksta dėl vairuotojų apakinimo priešpriešinių automobilių žibintų šviesa. Dažniausiai taip įvyksta todėl, kad automobilių vairuotojai pažeidžia žibintų šviesos naudojimo taisykles, arba todėl, kad žibintai blogai pritvirtinti ir sureguliuoti.

Tokiais atvejais matomumas staigiai sumažėja dėl trumpalaikės akies šviesinės adaptacijos, o prasilenkus dėl ilgalaikės tamsinės adaptacijos, todėl vairuotojas nemato kelio ir ant jo esančių daiktų.

Akinimo laipsnis labiausiai priklauso nuo priešpriešinio automobilio žibintų šviesos stiprumo.

Apakinimo laikas priklausomai nuo šviesos šaltinio stiprumo ir apšvietimo sąlygų trunka nuo kelėtos sekundžių ik 4 min. Pavyzdžiui, akinimas gali būti didėjantis tiesioje kelio atkarpoje ir netikėtas kelio lūžyje posūkyje. Antruoju atveju vairuotojas apakinamas beveik visiškai ir ilgesniam laikui. Akinimas dažniausiai trunka 10 s. Per tą laiką automobilis nuvažiuoja nemažą kelio atkarpą (kai greitis. 50 km/h— 140 m, kai greitis 70 km/h —200 m), kurioje gali įvykti kelio nelaimė.

Priešpriešinio prasilenkimo metu vairuotojui biltu geriausia, kad žibintų šviesos pasiskirstytų taip, kad labiausiai būtų apšviesta dešinioji kelio pusė. Kairioji kelio pusė turi būti apšviesta kiek galima mažiau, o žibintų šviesos spindulys nukreipiamas žemiau priešpriešinio automobilio vairuotojo akių.

Žibintų šviesa turi pasiskirstyti taip, kad artima kelio atkarpa būtų apšviesta mažiau negu tolima.

AUTOMOBILIO PADANGA — TAI PATVARI GUMOS IR AUDINIO KONSTRUKCIJA

PIRMIEJI VISUREIGIAI IR JŲ ATSIRADIMO ISTORIJA

Pirmiejį greičio rekordai – išbandymai automobiliams

Būtent šios aplinkybės ir nepaisė lenktynių rengėjai: iš pat pradžių jie nustatė Baretui skaičių, nurašytą iš… aviacijos rekordų lentelių maždaug 1100 km per valandą. Pirmąkart lenktynininkas pamėgino įveikti šią ribą 1979 m. rudenį. Tada trasoje ant druskos ežero Jutos valstijoje jo Budvaizeris pasiekė 1027 km per valandą greitį. Mažai! Gruodžio pradžioje lenktynininkas vėl pradeda šturmuoti rekordą. Kontroliniai prietaisai rodo 1060 km per valandą, o kiti, sekantys patį sportininką, — kad jis patyrė šoką.

Tačiau lenktynių rengėjų tai netrikdė. Jie įkalbinėja Baretą vėl sėsti prie maurojančios pabaisos vairo, žada padidinti apdovanojimą. Raketinės mašinos gamybą ir išbandymą finansuojančios firmos nė nebando slėpti savo egoistinių interesų: per vieną rekordinį važiavimą mašinos mazgai ir detalės atlaiko tokį rimtą egzaminą, kad paprastomis sąlygomis prireiktų daugelio mėnesių ir net metų. Svarbiausia — firmai reikalinga reklama.

Lenktynininkas sutinka rizikuoti. Mašiną greit nugabeno 1 karinį aerodromą netoli Los Andželo, kur yra specialus takas sunkiesiems lėktuvams bandyti.

Startas! Staigus trūktelėjimas ir prietaisai parodo skaičių 1190,377. Pergalės džiaugsmas ir… ūmus nusivylimas: rekordas neregistruojamas.

Rekordą išgelbėjo fizikai. Jie paaiškino, kad garso greitis priklauso ne tik nuo aukščio virš jūros lygio, bet ir nuo aplinkos tankio, sudėties ir, svarbiausia, temperatūros. Prie žemės, esant 20 laipsnių šilumos, jis lygus maždaug 1237, esant nuliui – 1194 km per valandą. Bet tą gruodžio rytą, kai vyko lemiamasis važiavimas, temperatūra aerodromo rajone buvo minus 6 laipsniai, o garso greitis – 1117 kilometrų per valandą.

Automobilių supirkimas Klaipėdoje

Rekordas buvo patvirtintas. O Baretas į šį pranešimą reagavo be ypatingo entuziazmo. „Tokia šlovė manęs nedžiugina, — pareiškė jis. — Niekam nepatarčiau kartoti panašių eksperimentų…”

Įdomu, kad greičio rekordų siekia ne vien vyrai. Pasaulio moterų greičio rekordą pasiekė indėnų kilmės amerikietė Ketė O’Neil. Ketė dirba kaskadininke Holivude. Jai priklauso apie 60 JAV ir pasaulio rekordų, pasiektų automobiliu, motorine valtimi, vandens slidėmis. O’Neil greičio ,rekordas raketiniu automobiliu — 995,521 km per valandą.

Nors greičio rekordai automobilių su raketiniais varikliais sausumoje pradėti šturmuoti prieš dvidešimt metų ir pasiekiami, kaip matėme, nelengvai, per palyginti neilgą laiką jie gana dažnai keitėsi.

Neseniai pasiektas garso greitį viršijantis rekordas simbolizuoja smarkiai padidėjusias mašinos ir žmogaus galimybes. galimybių išbandymo vardan, o ne trumpalaikės sensacijos ar triukšmingos reklamos tikslais ir turėtų būti siekiama visų tolimesnių rekordų.

Visiems suprantama fizinių pratimų reikšmė

Daugelis žmonių turi vadinamąjį tunelinį regėjimą

Jeigu vairuotojas signalizuoja apie judėjimo krypties pakeitimą, vadinasi, lenkia automobilį arba kliūtį

Jeigu vairuotojas signalizuoja apie judėjimo krypties pakeitimą, vadinasi, lenkia automobilį arba kliūtį, tai minutėle vėliau tą kliūtį pamatys ir už jo automobilio važiuojantis vairuotojas. Pastebėjęs signalą apie judėjimo krypties pakeitimą, antrasis vairuotojas sužino apie kliūtį ir imasi atitinkamų saugumo priemonių. Jis taip pat signalizuoja apie eismo juostos pakeitimą ir, sekdamas pirmąjį, pasuka į kairę arba sumažina greitį, kad sutiktų kliūtį savo eismo juostoje. Kai vairuotojas posūkio rodikliu signalizuoja tik prieš pat lenkdamas ir keisdamas eismo juostą į gretimą, ne tik neapsaugo savęs, bet ir sukelia pavojų automobiliams, važiuojantiems už jo. Tokia situacija ypač pavojinga naktį užmiesčio kelyje.

Kartais tokie atsitikimai ir dieną labai nervina vairuotojus. Todėl posūkio rodiklius būtina įjungti žymiai anksčiau, negu pradedama keisti eismo juostą. Pavėlavimas signalizuoti apie ketinimą keisti judėjimo kryptį, lenkti priekyje važiuojantį automobilį arba kliūtį yra klaida. Daugelis nepatyrusių vairuotojų, o dažnai ir turintys daugiametį darbo stažą nesuvokia visos šio klausimo svarbos ir galimų tragiškų padarinių. Todėl, įjungęs kairiojo posūkio rodiklį, vairuotojas turi įsitikinti (tai labai svarbu), kad niekas jo nelenkia ir neketina lenkti, ir tik tada sukti į gretimą kairiąją juostą. Vos įvažiavęs į tą juostą, jis privalo išjungti posūkio rodiklį ir lenkti be jo.

Negalima palikti įjungtą posūkio rodiklį visą lenkimo laiką. Tai prieštarauja kelių eismo taisyklėms ir yra didelė klaida. Lenkiantysis važiuoja, nekeisdamas judėjimo krypties, tad ir posūkio rodiklis turi būti išjungtas. Deja, daugelis vairuotojų tai užmiršta ir palieka posūkio rodiklį įjungtą iki to momento, kol pradeda sugrįžti į dešiniąją juostą, po aplenkimo. Tai klaidina kitus vairuotojus, kurie gali pagalvoti, kad priekyje važiuojančio automobilio įjungtas posūkio rodiklis įspėja juos apie ketinimą sukti į kairę, pavyzdžiui, į kokį kiemą kairėje gatvės pusėje arba į lauko kelią kairėje kelio pusėje.

Tokia pati situacija, kaip ir lenkiant, susidaro, pajudant iš vietos automobiliui, stovėjusiam gatvės važiuojamosios dalies dešinėje pusėje arba įsiliejant į transporto srautą. Kai vairuotojas, pajudėjęs iš vietos, važiuoja kraštutine dešiniąja juosta, jos nekeisdamas, jis neprivalo signalizuoti kairiojo posūkio rodikliu, nes nekeičia nei krypties, nei eismo juostos. Tačiau ir šiuo atveju rekomenduojama, prieš pajudant automobiliui Kaune, trumpai signalizuoti posūkio rodikliu ir, keletą metrų pavažiavus, jį išjungti. Kodėl? Pirma, pajudėjęs iš vietos, vairuotojas visada pavažiuoja keletą centimetrų nuo važiuojamosios dalies krašto jos vidurio link, vadinasi, tam tikru laipsniu keičia judėjimo kryptį. Antra, tai kur kas svarbiau, posūkio rodikliu vairuotojas įspėja eismo dalyvius, kurie važiuoja už jo, kad jie privalo jį lenkti ne stovintį, o važiuojantį. Tokiam aplenkimui reikia didesnio atstumo ir jis trunka ilgiau, negu lenkiant stovintį automobilį.

Išnagrinėkime tokį pavyzdį. Mūsų automobilis stovi dešinėje kelio arba siauros gatvės pusėje, o iš priešingos pusės važiuoja kita transporto priemonė. Vairuotojas, ketinantis lenkti mūsų automobilį iš užpakalio, turi apskaičiuoti laiką ir atstumą taip, kad galėtų saugiai išvažiuoti į kairiąją pusę, aplenkti mūsų automobilį ir vėl sugrįžti į dešiniąją juostą anksčiau, negu privažiuos priešinga kryptimi judantis automobilis.

Nikio Laudos sportinės karjeros kelias galėtų būti kvapą gniaužiančio filmo siužetu

Mechaniniai virpesiai – triukšmas ir vibracija

Per didelis ir nepakankamas pasukamumas

Automobiliuose su užpakaliniais varančiaisiais ratais sukimo momentas priekiniams neperduodamas, ir šių ratų nuvedimo kampas visada tam tikru dydžiu mažesnis už užpakalinių ratų nuvedimo kampą. Vadinasi, tokiu pat dydžiu reikia sumažinti ratų pasukimo kampą kad automobilis riedėtų reikiama posūkio linija. Tai ypač pasakytina apie „staigų” posūkį atliekantį galingo variklio automobilį, kuriam reikia padidinti variklio alkūninio veleno apsisukimus, kad būtų išlaikytas pastovus greitis, nepaisant padidėjusio pasipriešinimo judėjimui.

Nagrinėjant posūkio klausimus, išaiškėja padangų ir kelio paviršiaus sukibimo koeficiento svarba. Todėl privalu išnaudoti visas padangų (ypač išorinių ratų) sukibimo pagerinimo galimybes. Vairuotojas turi stengtis važiuoti matomais anksčiau nuvažiavusių automobilių Šiauliuose pėdsakais, nes tik ten yra kelio sluoksnis su didesniu sukibimo koeficientu. Visai kas kita, kai važiuojamojoje kelio dalyje yra alyvos dėmių. Šios dėmės pavojingos ir klastingos, nes labai sunku jas iš anksto pamatyti. Daug avarijų įvyksta dėl tų kelio dėmių, susidarančių ištekant alyvai iš automobilio.

Pagaliau paskutinis mūsų teorinių samprotavimų punktas liečia automobilius, kurių priekiniai—ratai yra varantieji. Jie ir valdomi, ir kartu perduoda sukimo momentą. Šis, esant vienodam nuvedimo kampui, sumažina reakcijos jėgą. R, nuo kurios priklauso išcentrinės jėgos pastovumas. Priekinius varančius ratus ištinka šoninis slydimas anksčiau, negu užpakalinius. Todėl pablogėja automobilio valdumas. Jis prarandamas anksčiau, negu užpakalinių ratų sukibimas.

Visi pateiktieji samprotavimai apie jėgų, veikiančių automobilio ratus, pasiskirstymą, ir tų samprotavimų išvados čia labai supaprastinta. Iš tikrųjų visa tai yra kur kas sudėtingiau. Be to, automobilio „elgesys” posūkyje labai priklauso nuo pakabos konstrukcijos, ypač kai ratų pakaba nepriklausoma ir lingės elastingos.

Per didelis ir nepakankamas pasukamumas

Įvairių konstrukcijų automobiliai skiriasi ne tik agregatų tipu ir išdėstymu, bet ir tuo, kas su jais darosi važiuojant, ypač posūkiuose.

Atliekant posūkius dideliu greičiu, skiriami du pagrindiniai automobilių tipai: su per dideliu ir su nepakankamu pasukamumu.

Per didelio pasukamumo yra toks automobilis, kuriam, atliekant posūkį, užtenka pasukti vairo ratą mažiau, negu to reikalauja vairo mechanizmo geometrija. Šis automobilis lengvai pradeda posūkį, bet jo užpakalinė dalis yra linkusi šoniniam slydimui.

Kad per didelio pasukamumo automobilis laikytųsi įsivaizduojamos posūkio linijos, reikia sumažinti priekinių ratų pasukimo kampą. Tačiau, kai užpakaliniai ratai yra prie šoninio slydimo ribos arba šiek tiek paslydo, netgi būtina priekinių ratų pasukimo kampą pakeisti neigiamu kampu, kad tie ratai laikytųsi kreivės.

Kitaip yra, atliekant posūkį automobiliu, kurio nepakankamas pasukamumas. Toks automobilis tarsi nenoromis pradeda posūkį. Priekinius ratus čia būtina pasukti didesniu kampu, negu teoriškai to reikia.

Mintys apie sovietmečio automagistrales

Automobilių maratonas per Azijos valstybes

Tuometinės automobilių gamybos tendencijos

Toljačio gamykla aprūpinta našiausiais šiuolaikiniais tarybiniais bei iš užsienio įsivežtais įrenginiais, moderniomis automatinėmis linijomis ir agregatais. Be Lietuvoje pagamintų staklių ir kitų mūsų šalies respublikų technologinių įrenginių, čia yra beveik visų labiausiai industrializuotų pasaulio šalin technikos; kurią tiekė 900 užsienio firmų. Puiki technologinė įranga leido pritaikyti daugybę labai našių gamybos metodų ir pagreitinti darbo procesus. Pavyzdžiui, automobilio detalių galvaninio padengimo našumas VAZ’e 5-6 kartus didesnis, negu kitose šalies automobilin gamyklose. Beje, VAZ’o galvaniniame ceche naudojamasi Lietuvos TSR MA Chemijos ir cheminės technologijos instituto sukurtu labai efektyviu metalinių detalių blizgančio cinkavimo bei kadmiavimo metodu.

Kompleksiškai mechanizavusi bei automatizavusi pagrindinius ir pagalbinius darbus, Volgos automobilių gamykla dabar yra našiausia šalies automobilių pramonės įmonė, kurios gaminiai pasižymi puikia kokybe, dideliu patvarumu.

Gamykla turi skaičiavimo centrą su 400 periferinių įrenginių pirminei informacijai rinkti. Skaičiavimo centre sudaromi gamybos planai, taip pat jis kontroliuoja planų vykdymą, seka gamybos eiga. Centras valdo ir pagrindini surinkimo konvejerį bei jį aprūpinančiu konvejerių sistemą.

Pagrindinis konvejeris tai tarsi ilgo automobilių gamybos maratono „finišo tiesioji”, čia pagaliau matyti dešimčių tūkstančių žmonių ir mechanizmų darbo rezultatas. Pagrindinį konvejerį sudaro trys kiekviena pusantro kilometro ilgio — surinkimo linijos.

Ką tik nudažytų — raudonų, mėlynų, baltų, žalių – kėbulų virtinė lėtai slenka ore, rūpestingai prilaikoma pakabos „rankų”. Palei tris konvejerin eiles rikiuojasi tūkstančiai darbininkų. Skirtingose konvejerio vietose kėbulas pakeliamas arba nuleidžiamas, t. y. visą laiką būna tokiame aukštyje, koks patogus surinkėjui. štai ten, kur vedama elektros armatūra ar įstatomi prietaisai, kėbulas slenka vos keli centimetrai virš grindų, o ruože, kur montuojama važiuoklė, jis juda virš darbininkų galvų.

Pagrindinio konvejerio greitis lanksčiai derinamas su dirbančių žmonių savijauta. Iš ryto, kol darbininkai dar neprisitaikę prie įprasto dienos ritmo, konvejeris slenka lėčiau. Prieš pietų pertrauką ir pamainos pabaigą jis vėl gerokai sulėtinamas. Optimalų konvejerio greiti skirtingu darbo dienos metu apskaičiuoja gamyklos ergonomikos laboratorija. Čia taip pat sudaroma ir muzikinė programa: tam tikru metu skambanti muzika kelia dirbančiųjų nuotaiką, padeda siekti reikalingo darbo ritmo.

Viena ryškiausiu šiuolaikinės automobilių gamybos tendencijų yra nuolatinis mašinų modelių keitimas. Toljačio automobilių gamyklos technologinė įranga leidžia jai kas dveji metai atnaujinti savo produkciją. Nauji modeliai čia pradedami gaminti nestabdant gamybos nesumažėja ir tuo metu pagaminamų automobilių.

Pasaulyje pati automobilių gamykla ėmėsi gaminamų mašinų techninio aptarnavimo ir remonto: sukurta stambių VAZ autoserviso centrų su filialais sistema. Juose automobiliai ne tik aptarnaujami bei remontuojami, bet ir pardavinėjami, ten pat galima įsigyti atsarginių dalių. Nuolatos informuodami gamyklą apie pastebėtus automobilių defektus bei tipiškus gedimus, autoserviso centrai padeda tobulinti „Žigulį” konstrukciją ir jų gamybos technologiją.

Jeigu kalbant ne tik apie žigulių technologijas tuo metu tai jos iki dabar dar puikiai tarnauja, nes  tai puikiai atspindi automobilių supirkimas Vilnius rinka, kai galime pamatyti nevieną VAZ variantą skelbimų portaluose.

Buvo remtasi idėjomis: Saugaus automobilio koncepcija ir AUTOMOBILIO PADANGA — TAI PATVARI GUMOS IR AUDINIO KONSTRUKCIJA

Tiuringijos keliuose pasirodė automobiliai „Vartburgai”

Pirmieji praėjusio šimtmečio pabaigoje Tiuringijos keliuose pasirodę „Vartburgai” turėjo po sėdyne keturtaktį dviejų cilindrų 764 cm3 5AG variklį. Jie galėdavo važiuoti 40 km per valandą

Vėliau, pirmaisiais mūsų amžiaus metais, pradėti gaminti galingesni automobiliai DIXI-S-12, DIXI135 ir kt. Keturtakčiai jų varikliai, įtaisyti automobiliu priekyje, buvo 20 AG galios, automobilis važiuodavo 65 km per valandą greičiu.

Eizenacho automobilių gamykla pradėjo naują gyvenimą ir ypač suklestėjo po 1949 metų, sukūrus Vokietijos Demokratinę Respubliką. Pradedami gaminti nauji lengvųjų automobilių modeliai: EMV-327-2 ir EMV-340-2. Pirmasis — tai dviejų durų sportinis kabrioletas, antrasis keturių durų sedanas. Abu jie keturviečiai su keturtakčiu šešių cilindrų 1971 cm3 tūrio varikliu (variklio galia 55 AG). Maksimalus šių automobilių greitis — 125 ir 120 km per valandą, svoris — 1100 ir 1250 kg, elektros sistemos nominali įtampa, 6 V. šimtui kilometrų automobiliai sunaudodavo po 11,5 l benzino. EMV327-2 ir EMV-340-2 modelio lengvosios mašinos, taip pat kombi bei sanitariniai automobiliai buvo gaminami iki 1955 metų.

1953 metais Eizenacho gamykloje sukuriamas ir pradedamas gaminti originalios konstrukcijos visiškai naujas lengvojo automobilio modelis IFA-F-9, Tai mašina su priekiniais varomaisiais ratais ir dvitakčiu trijų cilindrų 900 cm3 tūrio vandeniu aušinamu varikliu. Šio modelio gamyba gana paprasta, automobiliai pigūs, ekonomiški ir pasižymi geromis eksploatacinėmis savybėmis.

Dvitakčiai varikliai sunaudoja nedaug degalų (maždaug 8,5 I šimtui kilometrų), tačiau smarkokai teršia orą išmetamomis dujomis. Maksimalus IFA-F-9 pasiekiamas greitis 110 km per valandą. Priekiniai varomieji automobilio ratai leidžia tolygiau išdėstyti mašinos svori, slidžiame kelyje automobilis stabilesnis, nereikia ilgo kardaninio perdavimo mechanizmo, atsiranda daugiau vietos keleiviams.- Ši, konstrukcija išlaikyta šiandien gaminamuose „Vartburguose”, o IFA-F-9 modelio mašinos buvo gaminamos iki 1959 metų.

Automobilio modelis vartburg

1955 metais pradedama serijinė patobulinto IFA¬F-9 modelio automobilių „Vartburg-311″ gamyba. Šie automobiliai turi moderniškesnį negu jų pirmtakai ketverių durą kėbulą. Taip pat gaminamos kelios „Vartburgų” modifikacijos: dviejų durų kabrioletas, penkerių durų kombi, sportinis kupe ir kt. Iš pradžių „Vartburgas-311″ turėjo dvitaktį trijų cilindrų 900 cm3 tūrio ir 37 AG variklį.

Naujas „Vartburgų” gamybos etapas prasideda 1962 metais, kai sukuriamas didesnio tūrio (992 cm3) ir galingesnis (45 AG) variklis (taip pat dvitaktis, trijų cilindrų). Automobilio modelis su šiuo valikliu dar buvo vadinamas „Vartburg-1000″, jo greitis padidėjo nuo 115 km iki 125 km/h, šimtui kilometrų jam reikėdavo 8,7 l degalų.

Savo 70 metų jubiliejaus proga Eizenacho automobilių gamykla 1966 m. pradeda gaminti naują modelį „Vartburg-353″. Šis labai šiuolaikiškų formų automobilis gaminamas iki šiol. Jis patikimas, ekonomiškas ir kompaktiškas. „Vartburg-353″ turi tradicinis konstrukcijos 992 cm3 tūrio, 50 AG. varikli. Varantieji ratai — priekiniai, greitis — 125 km/h, svoris — 900 kg, ilgis 4200 mm.

Pagal „Vartburg-353″ konstrukciją Drezdeno kėbulų gamykla dabar gamina penkerių durų automobilius „Vartburg-Turist” su universalo kėbulu. Tokiu automobiliu galima vežti 4 žmones ir 150 kg krovinį, o išėmus užpakalines sėdynes — 2 žmones ir 300 kg krovinį.

šaltinis: http://oron.lt/tag/automobiliu-supirkimas-kaune/ oron.lt – automobilių, mašinų supirkimas Kaune. Šie Kauniečiai paėmę nemažą dalį automobilių, motociklų supirkimo. Kas savaitę jie superka begalę automobilių.

Automobilio įrodymas, kad jis gyvas

Vis dėlto pavyko įrodyti, kad tai ne automobilis gyvas, o vežimas su motoriniu pirmagaliu (variklis buvo sumontuotas ant priekinės ašies, pasisukdavo drauge su ja ir varė priekinius ratus).

Nei Markusas, nei Seldenas, nei kiti keturi šimtai prefendentų automobilio išradėjais nebuvo pripažinti. Si garbė atiteko vokiečiams Karlui Bencui (Carl Benz) ir Gotlibui Daimleriui (Gottlieb Daimler). Jie dirbo fuo pačiu metu kaimyniniuose miestuose, jsigijo patentus ir pagamino veikiančius vežimus, bet vienas su kitu faip ir nesusitiko.

Automobilių išradėjai

Automobilio išradėjų veiklos pradžioje nefrūko įdomių atsitiktinumų. 1885 metais poniai Daimler jos vyras, Vokietijoje žinomas inžinierius, padovanojo naują fajetoną. Po met4, žmonai sutikus, Daimleris tam pačiam ekipažui pritaisė vidaus degimo variklj. Jeigu ne ši aprinkybė, tai galbūt vienas iš pirm4j4 dviej4 pasaulio automobilių nebūt4 buvęs keturratis. Juk Bencas septynerius metus kūrė triračius motorinius vežimus. Tokiam jo pas­tovumui tikriausiai jtakos furėjo… žmona. 1888 mefais, slaptai nuo vyro, bet kilniaširdiškai norėdama jam padėti, ponia Benc leidosi j pirmą tolimą (180 kilometrųl) kelionę automobiliu ir jrodė „Benc” markės friračio ekipažo darbingumą. Drąsiai ir sumaniai autornobilistei kelyje teko prašyfi kaimo baf­siuvj iš naujo oda apfraukti stabdj, ‘kalvį — sutrumpinti išsitempusią grandi­nę; guminiu kojinių keliaraiščiu ji izoliavo elektrinj laidą ir skrybėlės segtuku išvalė benzino vamzdelį.

žinoma, išradėjų šeimos jvykiai negali iš pagrindų pakeisti naujos ma­šinos raidos, bet ją pagreitinti arba sulėtinti, kuriam laikui nukreipti nuo teisingo kelio gali.

Triratė schema

Triratė schema, atrodžiusi tokia paprasta, viliojo konstruktorius ir iki Benco. XVIII amžiaus pabaigoje Ivanas Kulibinas pasigamino pedalais va­romą „dvirafj” su trimis ratais, kaip ir Kiunjo garo vežimas, kad lengviau būtų vairuoti. Benco galimybės buvo didesnės, nes šarnyrinė ašis su vairo frapecija jau buvo išrasfa. Tiesa, Bencas ja pasinaudojo ne iš karto. Galbūt apie frapeciją jis nieko nežinojo. Apskritai išradėjai daug ką darė ne pačiu geriausiu būdu vien dėl to, kad trūko informacijos. Antai Kulibino (raume­nų jėga varomas) ir Benco (benzinu varomas) vežimai turi ir daugiau pana­ši4 bruožų, pavyzdžiui, didelis horizontalus variklio smagratis. Bencas ma­nė, kad „gulinčio” smagračio sukimas ekipažui teikia stabilumo.

Triračius automobilius gamina iki šiolei. Matyt, vien dėl to, kad kai ku­riose šalyse jų savininkams nereikia mokėti mokesčio. Triratė mašina ne­stabili ir prastai iveikia kelio nelygumus, ypač gilias pravėžas. Juk jos trys vėžės, o keturračio ekipažo — tik dvi. Ir ji ne ką paprastesnė už keturratę.

Daimlerio ir Benco idėjoms jų tėvynėje neprifarė. Biurgerius baugino benzino garq sprogimai vidaus degimo varikliuose. Todėl Daimleris savo vežimus bandydavo slapfai, naktimis, užmiesčio keiiuose. O kai jis pritaisė varikij prie valties, ėmėsi gudrybės: išilgai valties bortų farp stambių, nuo kranto gerai matornų porcelianinių rifinėlių ištempė laidus. Daimleris pi­kinėjo fėvynainius, kad valtj varo elektra, kuri vaizduotasi esanti mažiau pavojinga, negu benzinas.

Taigi, Vokiefijoje automobiliai iš pradži4 pasisekimo neturėjo. Išradėjai patentus parduodavo Prancūzijoje, kuri ilgus metus buvo pagrindinė auto­mobili4 vaistybė. Automobiliai, pagaminti pagal Benco ir Daimlerio.

Šaltinis: automobilių supirkimas Alytuje