Tuometinės automobilių gamybos tendencijos

Toljačio gamykla aprūpinta našiausiais šiuolaikiniais tarybiniais bei iš užsienio įsivežtais įrenginiais, moderniomis automatinėmis linijomis ir agregatais. Be Lietuvoje pagamintų staklių ir kitų mūsų šalies respublikų technologinių įrenginių, čia yra beveik visų labiausiai industrializuotų pasaulio šalin technikos; kurią tiekė 900 užsienio firmų. Puiki technologinė įranga leido pritaikyti daugybę labai našių gamybos metodų ir pagreitinti darbo procesus. Pavyzdžiui, automobilio detalių galvaninio padengimo našumas VAZ’e 5-6 kartus didesnis, negu kitose šalies automobilin gamyklose. Beje, VAZ’o galvaniniame ceche naudojamasi Lietuvos TSR MA Chemijos ir cheminės technologijos instituto sukurtu labai efektyviu metalinių detalių blizgančio cinkavimo bei kadmiavimo metodu.

Kompleksiškai mechanizavusi bei automatizavusi pagrindinius ir pagalbinius darbus, Volgos automobilių gamykla dabar yra našiausia šalies automobilių pramonės įmonė, kurios gaminiai pasižymi puikia kokybe, dideliu patvarumu.

Gamykla turi skaičiavimo centrą su 400 periferinių įrenginių pirminei informacijai rinkti. Skaičiavimo centre sudaromi gamybos planai, taip pat jis kontroliuoja planų vykdymą, seka gamybos eiga. Centras valdo ir pagrindini surinkimo konvejerį bei jį aprūpinančiu konvejerių sistemą.

Pagrindinis konvejeris tai tarsi ilgo automobilių gamybos maratono „finišo tiesioji”, čia pagaliau matyti dešimčių tūkstančių žmonių ir mechanizmų darbo rezultatas. Pagrindinį konvejerį sudaro trys kiekviena pusantro kilometro ilgio — surinkimo linijos.

Ką tik nudažytų — raudonų, mėlynų, baltų, žalių – kėbulų virtinė lėtai slenka ore, rūpestingai prilaikoma pakabos „rankų”. Palei tris konvejerin eiles rikiuojasi tūkstančiai darbininkų. Skirtingose konvejerio vietose kėbulas pakeliamas arba nuleidžiamas, t. y. visą laiką būna tokiame aukštyje, koks patogus surinkėjui. štai ten, kur vedama elektros armatūra ar įstatomi prietaisai, kėbulas slenka vos keli centimetrai virš grindų, o ruože, kur montuojama važiuoklė, jis juda virš darbininkų galvų.

Pagrindinio konvejerio greitis lanksčiai derinamas su dirbančių žmonių savijauta. Iš ryto, kol darbininkai dar neprisitaikę prie įprasto dienos ritmo, konvejeris slenka lėčiau. Prieš pietų pertrauką ir pamainos pabaigą jis vėl gerokai sulėtinamas. Optimalų konvejerio greiti skirtingu darbo dienos metu apskaičiuoja gamyklos ergonomikos laboratorija. Čia taip pat sudaroma ir muzikinė programa: tam tikru metu skambanti muzika kelia dirbančiųjų nuotaiką, padeda siekti reikalingo darbo ritmo.

Viena ryškiausiu šiuolaikinės automobilių gamybos tendencijų yra nuolatinis mašinų modelių keitimas. Toljačio automobilių gamyklos technologinė įranga leidžia jai kas dveji metai atnaujinti savo produkciją. Nauji modeliai čia pradedami gaminti nestabdant gamybos nesumažėja ir tuo metu pagaminamų automobilių.

Pasaulyje pati automobilių gamykla ėmėsi gaminamų mašinų techninio aptarnavimo ir remonto: sukurta stambių VAZ autoserviso centrų su filialais sistema. Juose automobiliai ne tik aptarnaujami bei remontuojami, bet ir pardavinėjami, ten pat galima įsigyti atsarginių dalių. Nuolatos informuodami gamyklą apie pastebėtus automobilių defektus bei tipiškus gedimus, autoserviso centrai padeda tobulinti „Žigulį” konstrukciją ir jų gamybos technologiją.

Jeigu kalbant ne tik apie žigulių technologijas tuo metu tai jos iki dabar dar puikiai tarnauja, nes  tai puikiai atspindi automobilių supirkimas Vilnius rinka, kai galime pamatyti nevieną VAZ variantą skelbimų portaluose.

Buvo remtasi idėjomis: Saugaus automobilio koncepcija ir AUTOMOBILIO PADANGA — TAI PATVARI GUMOS IR AUDINIO KONSTRUKCIJA